Κατηγορία: Τούβλα

Βλασφημίες – Ιωάννης Κοψίνης

Βλασφημίες Ιωάννης Κοψίνης Οι μηχανές έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Μοιάζουν σε αυτόν που τις δημιούργησε. Είναι ανθρωπόμορφες. H μηχανή δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό να βελτιώσει τις

Contact Us