Κατηγορία: Επιμυθιο

Φύλλα αλκαλικά

Φύλλα αλκαλικά Γλίστρησε και η τελευταία σταγόνα φωτός. Φύλλα αλκαλικά. Εκείνο το απόγευμα, τον διαπέρασε η πιο αλκαλική σταγόνα μοναξιάς. Αυτή που πήγε και στράγγιξε

Αόρατος θίασος να περνά

Του Γιάννη Δημογιάννη Αόρατος θίασος να περνά, Κώστα Ξαφνικά – άγουρη Άνοιξη – και ακούγεται ο θίασος. Φωνές εξαίσιες, μαχητικές. Το αίμα ποτέ δεν αλλάζει.

Contact Us