Κατηγορία: Ανθρωπινος Βιος

Ηλίας Γιαννακόπουλος: “Το Ωκεάνιο συναίσθημα” – η μικρότητα και η μεγαλοσύνη του ανθρώπου

«Όταν κοιτάζω ψηλά προς τα αστέρια, καταλαβαίνω πως είμαι μικρός, αλλά επίσης πως είμαι μεγάλος. Είμαι μεγάλος επειδή είμαι συνδεδεμένος με το σύμπαν και το

Contact Us