Ο Κορνήλιος Καστοριάδης και η παγκόσμια πολιτική σκέψη

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης και η παγκόσμια πολιτική σκέψη Άγγελος Κλάδης Απεβίωσε στο Παρίσι, στις 26 Δεκεμβρίου του 1997. Το έργο του κατά την ενδιάμεση εικοσαετία